Štatistiky

ODBAVENÍ CESTUJÚCI

Počet cestujúcich za príslušný kalendárny rok

LETECKÉ POHYBY

Počet leteckých pohybov za príslušný kalendárny rok

CARGO

Množstvo prepraveného tovaru v tonách

Letná sezóna

ODBAVENÍ CESTUJÚCI

Počet cestujúcich počas letnej sezóny

LETECKÉ POHYBY

Počet leteckých pohybov počas letnej sezóny

MTOW

Pristátia v tonách počas letnej sezóny