Zobrazuje sa 12 posledných kamerových záznamov v 15 minútových intervaloch. Čas je zobrazovaný v UTC.