Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje

 • IČO: 35 912 651
 • DIČ: 2021915621
 • IČ DPH: SK2021915621
 • Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.
 • Číslo účtu: 1938238751/0200
 • Druh obstarávateľa / verejného obstarávateľa: § 9 ods. 9 písm. c) / § 8 ods. 4

Kontaktné údaje

 • Ing. Jana Zajoncová
 • e-mail: sales@airport-poprad.sk
 • Tel.: 052/7730036
 • Letisko Poprad–Tatry, a. s.
 • Na letisko 100
 • 058 98 Poprad